rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Edukim cilësor dhe konkurrues, për një shoqëri të bazuar në dije.

SCIENCE ON STAGE

Në SHFK ,,Ismail Qemali” Nerasht u prezantua Sience on Stage North Macedonia. Pjesëmarrës në këtë ngjarje të rëndësishme ishin punonjës te arsimit në kuadër të shkollave të komunës së Tearcës, prindër dhe nxënës. Nxënësit në përkrahje të arsimtares Hasime Jashari, përmes projekteve kreative të realizuara në kuadër të Klubit të Kodimit denjësisht e përfaqësuan shkollën tonë dhe njëkohësisht dëshmuan për vlerat që bart gërshetimi i teknologjisë me idetë inovative.

Pjesëmarrja e profesorëve të nderuar dhe njëkohësisht edhe bartësit e Steam Lab për Maqedoni Ramadan Aliti, Fexhide Ademi dhe Bashkim Ziberi, i njohën të pranishmit për qëllimet dhe objektivat e qendrës .

Qendra për Edukim dhe Mësim Inovativ – STEMLab është një nismë e profesionistëve të shkencave natyrore dhe teknike dhe vjen si refleksion i nevojës për transformimin e mendësisë së edukimit dhe përshtatjen e tij konform kërkesave të kohës.

STEMLab është e fokusuar në edukimin e gjeneratave të reja dhe në krijimin e profesionistëve në STEM (Science, Technology, Engineering, Math) edukim, të cilët do të jenë ndërveprues me ambientin ku jetojnë, me kreativitet të lartë në punën e tyre dhe të gatshëm për edukim që zgjatë gjatë gjithë jetës.

Comments are closed.
Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com