rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

PROJEKTE

Hulumtime terrenike në malin Sharr

Një grup nxënësish të SHFK “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me shoqatën Pishtari, realizuan hulumtime terrenike në Malin Sharr. Nxënësit u njoftuan me rregullat që duhet të zbatohen gjatë daljeve në terren, pastaj ata e realizuan hulumtimin e tyre në lokalitete të ndryshme të këtij masivi malor, duke filluar nga ekosistemet e pyjeve gjethërënëse, gjethëmbajtëse dhe kullotat.

Më shumë…

Digjitalizimi i arsimit

Në shkollën tonë u instaluan pajisje te reja nga Teknologjia Informative me të cilat nxénësit do të zhvillojnë aftësi të reja digjitale si dhe do të jenë më të sigurt nga përmbajtjet e papërshtatshme në internet që do të kufizohen nga sistemi qendror i instaluar në kuadër të MASH-it.

Këto pajisje u dhuruan nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe do të përdoren për ngritjen e cilësisë në arsim.

Donacioni përmban rrjet te ri wi-fi me 8 acces point, 10 laptop dhe 1 tabele smart.

Suksesi i nxënësve vazhdon

SHFK,,Ismail Qemali” – f. Nerasht, Ju Prezanton edhe një sukses në vazhdën e shumë sukseseve!

Nxënësja e Shfk “Ismail Qemali” – Nerasht, Habibe Murati, ka shquar në Panairin e Shkencës “MAARIF 2023 duke fituar vendin e dytë ndër 160 pjesëmarrësit në garat për prezantimin e projekteve inovative në kategorin e lëndës së Matematikës. Suksesi i saj pos një arritje individuale, gjithashtu reflekton suksesin e përgjithshëm të nxënësve dhe shkollës sonë në sferën e arsimit dhe përkushtimin në fushën shkencore.

FIRST EDITION ENTERPRISE


Më sukses mbahet edicioni i parë i sipërmarrësve në Malin Sharr në hapësirat e Parkut Kombëtar në Tetovë. Në ngjarje përveç rreth 20 sipërmarrësve nga rajoni Komunës së Tetovës dhe Vrapçishtit, morën pjesë SHF Ismail Qemali – Nerasht faqja zyrtare, Sh.F.K.”Bratsvo-Migjeni”-Tetovë, Sh.F.K. “Naim Frashëri”-Tetovë si dhe Sh.F.K. “Fan Noli”-Trebosh me ushqime dhe prezantime tradiconale.

United for Citizen Activism

united-for-citizen-activism

Nxënësit e shkollë në bashkëpunim me ekipin e organizatës CED arritën të konceptojnë dhe përpilojnë 3 murale në objektin e shkollës.

Ideja e këtyre muraleve është promovimi për mbrojtje të qendrueshme të natyrës, aktivizmi rinor si dhe interkulturalizmi.

ÇMIMI I PARË NË “SIENCE ON STAGE FESTIVAL”

“HOW TO LOVE NATURE AND WHY”

Është projekti me të cilin arsimtarja Hasime Jashari morri pjesë në Sience on Stage Festival North Macedonia.

Aktivitet i realizoi bashkë me nxënésit e shkollës sonë.

Projekti u vlerësua nga juria me çmimin e parë dhe do ta perfaqësojë shtetin në Sience on Stage Europe Festival 2024 që do të mbahet në Turku të Finlandës në periudhen 12-15 gusht 2024.

Takohemi për një libër

📌Let’s meet for a book📚❗️

ZV Ministri për arsim z. Agim Nuhiu sot qëndroi për vizit në shkollën tonë:

“Sot filluam turnin e takimeve për të lexuar një 📚 libër me nxënësit e 🏡 shkollave tona”

Takimin e parë e realizuam bashkë me #Kryetarin e Komunës së Tearcës z. Neziri, #Kryetarin e Këshillit komunal z. Osmani dhe #Udhëheqësin e sektorit të arsimit z. Nuhiu, me nxënësit e 🏡 shkollës “Ismail Qemali” në Nerasht – Tearcë!

Ekspozitë e punimeve të nxënësve me aftësi ndryshe

Në kuadër të Projektit – Punëtoritë për nxitjen e kreativitetit të fëmijëve me nevoja të veçanta “Edhe NE JEMI LUMTUR” e cilia realizohet nga Shoqata JETË E LUMTUR nga Tetova, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si projekt i interesi kombëtar për kulturën për vitin 2023 në ambientet e Qendrës Kulturore në Tetovë u mbajt ekspozitë, ku u ekspozuan të gjitha punimet krijuese dhe u ndanë certifikata për të gjithë pjesëmarrësit në projekt.

SCIENCE ON STAGE

Në SHFK ,,Ismail Qemali” Nerasht u prezantua Sience on Stage North Macedonia. Pjesëmarrës në këtë ngjarje të rëndësishme ishin punonjës te arsimit në kuadër të shkollave të komunës së Tearcës, prindër dhe nxënës. Nxënësit në përkrahje të arsimtares Hasime Jashari, përmes projekteve kreative të realizuara në kuadër të Klubit të Kodimit denjësisht e përfaqësuan shkollën tonë dhe njëkohësisht dëshmuan për vlerat që bart gërshetimi i teknologjisë me idetë inovative.

“Femijet e Duan Natyren” (Kids Love Nature)

Projekti konsiston ne zbatimin e nje modeli te nje kopeshti didaktik shkollor me Bime Medicinale ne Qendren Don Bosko ne Shkoder ne periudhen 3 dhe 4 nentor.

Qellimi i projektit eshte ekspozimi dhe edukimi i te rinjve me pasurite natyrore te bimeve te rajonit tone, sic jane edhe bimet medicinale te cilat jane te rendesishme jo vetem ne aspektin e biodiversitet dhe natyres, por jane edhe nje burim shume i rendesishem ekonomik per zonat tona. Ne kete kuader te rinjte ne qendren Don Bosko do te marrin njohuri teorike dhe praktike rreth kultivimit dhe perdorimit te disa lloje bimesh medicinale.

PROJEKT – ERASMUS +

Nxënësit e shkollës sonë pjesëmarrës në projektin ERASMUS +.

Vendet pjesëmarrëse: PORTUGALIA, ITALIA, POLONIA, MAQEDONIA E VERIUT, TURQIA

Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com