rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Kuadri Mësimor

Kuadri edukativo arsimore

Kuadri edukativo arsimore per vitin shkollor 2022/2023

Almira Memishi
Gjuhë shqipe
Zilhava Qamili
Gjuhë shqipe
Xhemali Murtezani
Gjuhë maqedone
Zemrije Selmani
Gjuhë gjermane
Leonora Shemshi
Gjuhë angleze
Nedreta Murati
Matematikë
Seid Musliu
Matematikë
Nadire Mehmedi
Histori
Avdilmunaf Dauti
Gjeografi
Arlinda Elezi
Arsim muzikor
Gjuler Dauti
Arsim figurativ
Altrin Muarremi
Informatike
Samet Ismaili
Etika e religjioneve
Selvije Shemshiu
Biologji, shkenca natyrore
Bujar Fejzuli
Arsim fizik
Berna Xhemaili
Gjuhë Angleze
Flora Selmani
Gjuhë angleze
Hasime Memishi
Shkenca natyrore, njohje mjedisi
Agon Amiti
Arsim qytetar
Besa Sejfuli
Grup klasor
Fatime Memishi
Grup klasor
Jasmine Shaqiri
Grup klasor
Afërdita Musliu
Grup klasor
Blerta Zulbeari
Grup klasor
Mevaip Mustafi
Grup klasor
Havushe Mustafi
Grup klasor
Blerta Islami
Grup klasor
Valdete Hasani
Grup klasor