rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Ekskursionet

Qëllimi i organizmit të ekskursioneve për nxënësit do të jetë:

·   Zvillimi i i interesit për natyrën dhe ndërtimi i sjelleve ekologjike

·   Njohje me mënyrën e jetesës të njerëzve në rajone të ndryshme

·   Vlera estetike dhe kulturore nacionale

·   Mbrojtje kolektive  dhe fitimi  i  shprehive dhe përvojes  për mëvetësim dhe kujdesi për veten

·   Zhvillimi  i  intersit  për  sport, rekreacion dhe krijimi  i  shprehive për jetë të shëndoshë Realizimi i ekskursionit do te realizohet sipas udhëzimeve  dhe rregullore të MASH.

Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com