rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Kodeksi për sjelljen e nxënësve

 1. Nxënësit janë të obliguar të gjenden në oborrin e shkollës në ora 7:00 nderrimi i pare dhe ora 12:30 nderrimi i dyte.
 2. Reshtimi i nxënësve të bëhet ne  cdo nderrim nga  kujdestarët  e ditës.
 3. Në qoftë se nxënësit kanë vërejtjet e tyre mbi ndonjë orë duhet ta paraqesin te kujdestari i ditës.
 4. Përdorimi i tualeteve organizohet në mënyrë që të mundësohet prani më e vogël e nxënësve dhe mbajtja e distancës ( p.sh. nëse tualeti është i vogël nxënësi duhet të pres jashtë tualetit derisa të dalë nxënësi i cili gjendet brenda).
 5. Nxënësit sjellin racion/ushqim nga shtëpia. Nxënësit racionin e konsumojnë në klasë ku realizojnë mësimin ose ne oborr te shkolles.
 6. Nxënësit i lajnë duart para dhe pas ngrënies, para dhe pas përdorimit të tualetit para dhe pas ardhjes nga jashtë dhe kur duart duken të ndyta/përlyera.
 7. Në kohën e pushimeve të gjata dhe të shkurta nxënësit nuk duhet të lejojnë prishjen e rendit dhe disiplinës në shkollë,
 8. Nëse paraqitet ndonjë problem duhet të kërkohet ndihmë nga arsimtari kujdestar.
 9. Pas kryerjes së orës së fundit, nxënësit duhet ta lëshojnë objektin e shkollës pa vrapime, pa zhurmë.
 10. Nxënësit gjithmonë duhet të kenë kujdes mos të përdorin fjalë fyese.
 11. Detyra e nxënësit është t’i përshëndesin dhe respektojnë më të vjetrit dhe të sillen mirë me nxënësit tjerë dhe të rriturit në shkollë dhe jashta saj .
 12. Çdo dëmtim apo shkatërrim i mobiljeve shkollore dhe materialit tjetër didaktik, apo i kompjuterave (testaturave, mausave, kabllove) do të jetë në llogari të nxënësve veçanërisht të prindërve të tyre. Varësisht nga dëmi i shkaktuar, pagesa mund të jetë edhe e dyfishuar.
 13. Nxënësve u ndalohet: Shfrytëzimi i telefonave celular gjatë orëve mësimore, pirja e duhanit apo alkoolit në shkollë, bartja e cigareve, alkoolit, drogës, thikave, thuprave, zinxhirëve, etj. me të cilat mundet të shkaktojnë lëndime trupore.
 14. Të mos ketë zënka apo rrahje mes veti individualisht apo në grupe.
 15. Hyrja dhe shëtitja e panevojshme nëpër zyrën e arsimtarëve është e ndaluar

Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com