rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Kodeksi për sjelljen e nxënësve

 1. Nxënësit janë të obliguar të gjenden në oborrin e shkollës në ora 7:00 nderrimi i pare dhe ora 12:30 nderrimi i dyte.
 2. Reshtimi i nxënësve të bëhet sipas mundësive me distancë 1.5 m, kujdeset arsimtari kujdestarë dite.
 3. Të gjithë nxënësve ju matet temperatura trupore para hyrjes në shkollë me termometër digjital pa kontakt fizik,.
 4. Gjatë kohës së orëve mësimore nxënësit janë të detyruar të mbajnë maska dhe në hyrje të dezinfektojne këmbët dhe duart, distancë 1.5 m si dhe të ketë atmosferë pune.
 5. Në qoftë se nxënësit kanë vërejtjet e tyre mbi ndonjë orë duhet ta paraqesin te kujdestari i ditës.
 6. Ndalohet përshëndetja me kontakt fizik për nxënësit në shkollë.
 7. Përdorimi i tualeteve organizohet në mënyrë që të mundësohet prani më e vogël e nxënësve dhe mbajtja e distancës ( p.sh. nëse tualeti është i vogël nxënësi duhet të pres jashtë tualetit derisa të dalë nxënësi i cili gjendet brenda).
 8. Nxënësit sjellin racion/ushqim nga shtëpia. Nxënësit racionin e konsumojnë në klasë ku realizojnë mësimi dhe vetëm atëherë ju lejohet të largojnë maskën/ mbulesën nga fytyra në klasë.
 9. Nxënësit i lajnë duart para dhe pas ngrënies, para dhe pas përdorimit të tualetit para dhe pas ardhjes nga jashtë dhe kur duart duken të ndyta/përlyera.
 10. Në kohën e pushimeve të gjata dhe të shkurta nxënësit nuk duhet të lejojnë prishjen e rendit dhe disiplinës në shkollë,
 11. Nëse paraqitet ndonjë problem duhet të kërkohet ndihmë nga arsimtari kujdestar.
 12. Pas kryerjes së orës së fundit, nxënësit duhet ta lëshojnë objektin e shkollës pa vrapime, pa zhurmë.
 13. Nxënësit gjithmonë duhet të kenë kujdes mos të përdorin fjalë fyese.
 14. Detyra e nxënësit është t’i përshëndesin dhe respektojnë më të vjetrit dhe të sillen mirë me nxënësit tjerë dhe të rriturit në shkollë dhe jashta saj .
 15. Çdo dëmtim apo shkatërrim i mobiljeve shkollore dhe materialit tjetër didaktik, apo i kompjuterave (testaturave, mausave, kabllove) do të jetë në llogari të nxënësve veçanërisht të prindërve të tyre. Varësisht nga dëmi i shkaktuar, pagesa mund të jetë edhe e dyfishuar.
 16. Nxënësve u ndalohet: Shfrytëzimi i telefonave celular gjatë orëve mësimore, pirja e duhanit apo alkoolit në shkollë, bartja e cigareve, alkoolit, drogës, thikave, thuprave, zinxhirëve, etj. me të cilat mundet të shkaktojnë lëndime trupore.
 17. Të mos ketë zënka apo rrahje mes veti individualisht apo në grupe.
 18. Hyrja dhe shëtitja e panevojshme nëpër zyrën e arsimtarëve është e ndaluar

Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com