rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Personeli teknik

Personeli ndihmes dhe i mirembajtjes se higjienes

Muhamet Fetishi
Nikoqir-shtepiak
Remzi Selimi
Punetore teknik
Qemal Sulejmani
Punetore teknik
Halit Ismaili
Mjeshter i shkolles-p. teknik
Avdirahim Selimi
Mirembajtes i nxemjeve-p. teknik
Femi Qazimi
Rojtar