rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Kujdesi për shëndetin e nxënësve

Gjatë vitit shkolor kujdes të veçantë do ti jepet ruajtjes së shëndetit të nxënësve  në kuadër të lëndëve të ndryshme mësimore ku përmbajtjet lejojnë mundësi për realizimin e të njejtit.

Ky aktivitet përmban këto pika:

  • Kontrollimet mjekësore
  • Higjiena personalee nxënësve,kujdesi nga  përgjegjës tëklasëve
  • Organizimi iaktiviteteve sportive dhe rekreative.
  • Ruajtja e shëndetit të nxënësve
  • Avansimi i klimës sociale në paralele,
  • Shiqimet sistematike;
  • Ligjerata profesionale në lidhje me sëmundjet ngjitëse.

Bartës: Kujdestarët e klasëve ,arsimtarët e lëndëve të biologjisë , bashkëpunëtor profesional etj.

Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com