rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Punë të dobishme dhe humanitare shoqërore

Kjo fushë përfshin elemente të ndryshme të punëve të dobishme shoqërore të cilat nxënësit i realizojnë në rrethin lokal siç mund të jenë: rregullimi i shkollës, klasës, oborrit, tereneve sportive, parkut dhe shkollës së tërësi, dhënia e ndihmës personave social dhe invalidëve, pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme humanitare etj.

Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com