rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Kodeksi për Punëtorët

 • Mësimi në shkollë fillon me 1 shtator dhe mbaron më 10 qershor.
 • Mësimi fillon në ora 7 : 30 para dite kurse pas dite 13:00 dhe zhvillohet në dy ndërrime, ora mësimore zgjat 40 min.
 • Punonjësit në shkollë gjatë hyrjes në shkollë, gjatë qëndrimit në shkollë dhe gjatë mësimit janë të obliguar të rrespektojnë masën për mbajtjen e distancës fizike së paku 1,5 metër dhe të mbajnë maskë/ mbulesë të fytyrës përveç kur gjenden në hapësira të hapura në oborrin e shkollës duke ruajtur distancën e rekomanduar.
 • Arsimtari nuk guxon të bëjë fyerje të kolegve të tij
 • Arsimtari nuk guxon të bëjë fyerjen dhe malltretimin psiko-fizikë të nxënësve.
 • Arsimtarët duhet të gjenden në vendin e punës 30 minuta para se të
  fillojë ora e tyre mësimore .
 • Arsimtarët kujdestarë janë të detyruar të zbatojnë rendin dhe disiplinën në shkollë
 • Pos në pushimin e madhë, nxënësve mos tu lejohet shëtitja nëpër korridoret e shkollës dhe jashtë shkollës. Kjo është detyrim për arsimtarin kujdestar por edhe arsimtarët tjerë.
 • Mësimdhënësit duhet t′iu shmangin qëndrimeve të gjata në zyrën e
  mësimdhënësve , ndërsa duhet të mbajnë distancën e nevojshme fizike prej 1.5 metër.
 • Sjellja e arsimtarëve ndaj nxënësve duhet të jetë korrekte dhe pa fyerje sepse para së gjithash duhet të dihet që nxënësi është personalitet dhe subjekt që duhet respektuar.
 • Arsimtarët në shkollë duhet të vijnë të veshur në bazë të rregullave
  pedagogjike.
 • Për të gjitha problemet arsimtarët duhet me kujdes dhe me durim të bisedohet me nxënësit që në mënyrë të qetë dhe të kulturuar të gjejnë zgjidhje për të njëjtën. Arsimtarët duhet të kenë bashkëpunim të ngushtë me prindërit (posaçërisht udhëheqësi i paraleles) dhe të jetë në dispozicion për prindërit.
Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com