rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Garat shkollore

Garat    e  nxënësve janë  formë  e aktivitetit  gjatë  së cilit  një  nxënës  ose  grup nxënësish   mundohen   që të arrijnë rezultate më të mira në lënd të caktuara, sidhe ndikojnë në rritjen e interesit të nxënësve ndaj aktiviteteve të lira, bëjnë që të zhvillohet shpirti garrues, të afrohen nxënësit nga rrethe të ndryshme si dhe që të mund të bëhet zgjedhja më e drejtë e nxënësve të talentuar për aktivitete të tjera. Me qëllim të prezantimit të të arriturave të nxënësve në procesin edukativo-arsimor dhe aktiviteteve jashtëmësimore shkolla do të organizoj aktivitete të këtilla në nivel të shkollës, do të marr pjesë në gara në nivel komunal , rajonal dhe shoqata të liçensuara nga MASH-it.

Garat si zakonisht do të organizohen në gjysëmvjetorin e dytë të vitit shkollor.

Organizator të garrave shkollore janë aktivet e arsimtarëve në shkollë.

§   Pasqyra  e  strukturës,  llojet,  klasat    dhe  dinamika  e  organizimit  të  garrave  të nxënësve në kuadër të shkollës.

    Lënda, Disiplina, Konkurse    Klasa    Koha    Realizues
Konkurse letrareVI – IXGjatë tërë vitin shkollorAlmira Memishi
MatematikëVI – IXMars,PrillMexhit Musliu-Seid Musliu
Gj.maqedoneVI – IXMars,PrillXhemali Murtezani, Zebibe Demiri
Gjuhë anglezeVI – IXMars,PrillLeonora Shemshiu
Histori-GjeografiVI – IXNëntorAvdilmunaf Dauti
VolebolVI – IXMars,PrillFexhri Shemshiu
FutbollVI – IXMars,PrillBujar Fejzuli
Krosi pranverorVI – IXMars,PrillFexhri Shemshiu-Bujar Fejzuli
KomunikacionVI – IXMars,PrillHarun Hasipi
Konkurse Arti figurativVI – IXGjatë tërë vitit vitin shkollorGjuler Dauti
Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com