rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Këshilli i shkollës

Anetaret e keshillit te shkolles

Abdulla Xhaferi
Pedagog
Seid Musliu
Matematikë
Fexhri Shemshiu
Arsim fizik
Gani Islami
Prind - Kryetar
Besnik Osmani
Përfaqësues nga komuna

Anëtarët e këshillit të prindërve

Gani Islami
Prind - Kryetar

Aktivet profesionale

Gjuhetareve, shkencave, shkathtesive, grupit
klasor

34

Keshillat e klaseve
( numri i arsimtareve )

24

Anetaret e bashkesise se nxenesve
( Numri )