rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Edukim cilësor dhe konkurrues, për një shoqëri të bazuar në dije.

Hulumtime terrenike në Malin Sharr

Një grup nxënësish të SHFK “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me shoqatën Pishtari, realizuan hulumtime terrenike në Malin Sharr. Nxënësit u njoftuan me rregullat që duhet të zbatohen gjatë daljeve në terren, pastaj ata e realizuan hulumtimin e tyre në lokalitete të ndryshme të këtij masivi malor, duke filluar nga ekosistemet e pyjeve gjethërënëse, gjethëmbajtëse dhe kullotat. U analizuan kufijtë gjeografikë të biodiversitetit dhe u njohën me bimët mjekësore. Nxënësit gjithashtu patën rastin të shfrytëzonin aplikacione të ndryshme për determinimin e specieve dhe llojet e shkëmbinjëve. Materialet e siguruara nga puna në terren u herbarizuan për të vazhduar me hulumtime laboratorike në laboratorin e shkencave natyrore të shkollës.

Next

Comments are closed.
Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com