rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Edukim cilësor dhe konkurrues, për një shoqëri të bazuar në dije.

Digjitalizimi i arsimit

Në shkollën tonë u instaluan pajisje te reja nga Teknologjia Informative me të cilat nxénësit do të zhvillojnë aftësi të reja digjitale si dhe do të jenë më të sigurt nga përmbajtjet e papërshtatshme në internet që do të kufizohen nga sistemi qendror i instaluar në kuadër të MASH-it.

Këto pajisje u dhuruan nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe do të përdoren për ngritjen e cilësisë në arsim.

Donacioni përmban rrjet te ri wi-fi me 8 acces point, 10 laptop dhe 1 tabele smart.

Comments are closed.
Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com