rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Activities

Në SHFK ,,Ismail Qemali” Nerasht u prezantua Sience on Stage North Macedonia. Pjesëmarrës në këtë ngjarje të rëndësishme ishin punonjës te arsimit në kuadër të shkollave të komunës së Tearcës, prindër dhe nxënës. Nxënësit në përkrahje të arsimtares Hasime Jashari, përmes projekteve kreative të realizuara në kuadër të Klubit të Kodimit denjësisht e përfaqësuan shkollën tonë dhe njëkohësisht dëshmuan për 
Read more
Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com