rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Edukim cilësor dhe konkurrues, për një shoqëri të bazuar në dije.

Shkollë digjitale

Lëshohen për përdorim në të gjitha klasët tabelat interaktive (SMART) dhe projektorët te ri për nevojat e nxënësve dhe arsimtarëve. Digjitalizimi i teksteve në arsim kërkon që shkollat të pajisen me mjete bashkëkohore për mësim, ku ne si shkollë që më heret kemi filluar me përgatitjet e duhura. Pas pajisjes së nxënësve me tabletë, shkolla furnizohet edhe me tabela intearktive për mësim. Gjatë kësaj periudhe u realizua edhe trajnim me arsimtarët për përdorimin e të njëjtave. Nëse marrim parasysh se bota në të cilën jetojmë, epoka digjitale e teknologjisë IT i lejon nxënësit të hyjnë në informacion me kërkim shumë të thjeshtë në Internet për të gjitha përfitimet e ofruara nga digjitalizimi i materialeve për të mësuar dhe për shumë shembuj të vendeve në sistemet arsimore të të cilave kjo zgjidhje funksionon me sukses dhe sjell rezultate që janë të dukshme më shpesh përmes arritjeve të testimit ndërkombëtar.

Previous

Next

Comments are closed.
Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com