rr.101 p.n, Nerasht, 1203 Tetovë

+38944 345386

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

SHFK Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

044 345 386

ismail_qemali@hotmail.com

sh.f. Ismail Qemali

rr.101 p.n, Nerasht, 1203

07:30 - 18:00

e Hënë deri të Premten

Misioni i shkollës

Misioni i shkollës “Ismail Qemali” është të edukojë nxënësit në një atmosferë pozitive dhe plot respekt, ku ata mund të zbulojnë dhe vlerësojnë të qënit unik, ku mund të tregojnë potencialin e tyre të plotë. “Të bëhet një shkollë sa më elitare, si nga cilësia e punës, ashtu edhe nga cilësia e rezultateve”. Ne e realizojmë këtë mision duke e mësuar fëmijën në “tërësinë e tij, për nevojat e tij intelektuale, emocionale, fizike, sociale dhe shpirtërore”. Të gjitha këto arrihen duke mbajtur një nivel të lartë dhe rigoroz akademik, dhe duke inkurajuar zhvillimin e karakterit. Ata duhet të kuptojnë se të qenit udhëheqës dhe të pasurit një të ardhme të suksesshme varet nga një standart i lartë moral. Zhvillimi i kapaciteteve për sigurimin dhe zbatimin e risive në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit duke eliminuar të gjitha pengesat që iu pamundësojnë nxënësve plotësimin e potencialit të tyre në frymën e standardeve të reja të arsimit. Shkolla jone punon qe t’i sigurojë nxënësit zhvillimin maksimal etik, intelektual, fizik, social, estetik, shpirteror etj., që ai të jetë i zoti të mendojë në mënyrë kritike, krijuese dhe eksploruese, të ketë vetëbesim, të dijë të punojë në grup dhe të jetë i gatshëm të ofrojë përpjekjet e tij për mirëqenien, përparimin, lirinë, paqen, etj. për një jetë më të mirë në kushtet e shoqerise demokratike (dhe në shkollë).

Për shkollën

Organizimi i procesit mësimor sipas standardeve më të larta, shërbim profesional. Aktivitete mësimore, jashtmësimore, argëtuese…

Kontakt

ADDRESS:
rr.101 p.n
Nerasht, 1203

Tetovë

North Macedonia

tel/fax: 38944 345386
email: ismail_qemali@hotmail.com